Blower door test, сп. Още за къщата, март 2011

 

 

 

Защо показателят въздухонепроницаемост е толкова важен за пасивните сгради?


Как може да бъде измерен?


Как да проектираме и изпълним въздухонепроницаема сградна обвивка?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


В съвременните сгради се влагат усилия и средства за изграждане на високо ефективна топлоизолация, на модерни дограми и скъпи стъклопакети, които да възпрепятстват загубата на топлина. Често обаче в потвърждение на поговорката „Скъпи на триците – евтини на брашното” се пренебрегват загубите от директния пренос на топлина през процепи, фуги и недобре уплътнени места, които лесно и евтино се отстраняват, допълвайки обичайните мерки за енергийна ефективност.


Достигането на много високо ниво на херметизация на сградната обвивка е едно от изискванията, които трябва да бъдат изпълнени, за да могат критериите на стандарта пасивна сграда да бъдат достигнати. Защо е толкова важен показателят въздухонепроницаемост, как може да се измери, как да проектираме и изпълним въздухонепроницаема сградна обвивка?
В страните с умерен континентален климат, като Германия и Белгия, например, е изчислено, че въздухонепроницаемостта може да намали  енергийната консумация с над 10 %. Това е еквивалентно на монтирането на слънчев колектор на покрива. Когато една сграда е добре херметизирана, наред с намаляването на топлинните загуби се осигуряват по-добри условия за работа на вентилационната система, тъй като движението на въздушните потоци отговаря на проектните предположения и няма дисбаланс в системата. Предпазват се сградните конструкции от рушащо въздействие на водните пари, които се движат с въздуха през неуплътнените места. Елиминира се и дискомфорта за обитателите, тъй като няма условие за възникване на въздушни течения. И не на последно място, значително се подобрява звукоизолацията.


Нивото на херметизация на сградата се измерва чрез т.нар. Blower door test  - метод с нагнетяване с вентилатор, известен още като тест n50. С помощта на мощен вентилатор (няколко вентилатора, в случай на сгради с голям обем), монтиран на подвижна рамка на някой от отворите на сградата - обикновено вратата, се нагнетява/всмуква въздух до достигане на разлика в налягането между помещенията и околната среда от 50 Ра. След това се отчита съотношението между обема на инфилтриралия въздух и отопляемия обем на сградата. С други думи се измерва кратността на въздухообмена за час.


n ΔP = Q(ΔP) / V [h-1], където


n – кратност на въздухобмена h-1;
Q – въздушен поток (m3/h);
ΔP - разлика в налягането (Pa);
V – обем (m3)


Един от вариантите за извършване на теста е преди да започнат довършителните работи. Така могат лесно и евтино да се отстранят евентуално констатираните дефекти във въздухонепроницаемата обвивка.  В този случай най-напред в сградата се създава отрицателно налягане (въздухът се всмуква) и се търсят „утечките”. С помощта на генератори на дим се проверяват всички слаби места – връзки, фуги, отвори и пробиви по сградната обвивка.. Дори през ключалките може да има изтичания на въздух. Това е детайлна и систематична работа, всички помещения трябва да се проверят едно по едно, а строителният екип да е на разположение за незабавно отстраняване на дефектите на момента. Накрая се правят серии от нагнетявания на въздуха и в двете посоки. Загубите от инфилтрация се констатират и се съотнасят към обема на сградата, с което измерването приключва, а възложителят получава сертификат от изпитването, съгласно стандарт EN 13829.


При избора на изпълнител на изпитването за въздухонепроницаемост трябва да сте сигурни, че операторът може да гарантира спазване на изискванията на стандарта за условията на провеждане на теста и начина на документиране на резултатите. Освен това е разумно да се спрете на специалисти с опит в строителството, за да могат да насочват строителните работници къде са слабите места и да дадат идеи как най-бързо дефектите да бъдат отстранени.


Тестът за въздухонепроницаемост, който потвърждава достигането на кратност на въздухообмена в пасивните сгради от 0,6 h-1 е задължителен. Той, наред с резултатите от пакета програми за проектиране на пасивни сгради (PHPP) дава гаранция за постигане на изискванията на стандарта и служи за (само)контрол на изпълнителите за качеството на извършените работи. Изпитването, обаче може да се приложи и при конвенционалното строителство – в сгради с вентилационна система, за да се гарантира правилното и функциониране; при монтаж на прозорци, където в нашата строителна практика няма стандарт за качество на монтажа; при сглобяеми и леки рамкови конструкции, където фугите могат да останат скрити и незапечатани; при всички сгради с претенции за постигане на енерго-ефективност над минималните законови изисквания.


Blower door тестът е финалът на един процес, който включва:
o осъзнаване на важността на проблема с херметизацията в сградите;
o щателно проектиране и обмисляне, дори на най-малките детайли за осигуряване на непрекъснат въздухонепроницаем контур на сградата;
o прецизно изпълнение на всеки един детайл;
o използване на подходящи специализирани материали.


За облепване на проблемните фуги и съединения се използват ленти, уплътнения, уплътняваща пяна, които са въздухоплътни и много по-устойчиви на въздушно налягане от обичайните строителни лепенки. За малки отвори и пробиви за инсталации се предлагат специализирани маншети, които опростяват облепянето. При леки рамкови конструкции е задължително използването на пароизолационни мембрани от към топлата страна и ветробариери от към студената/външна стена на сградната обвивка, които се застъпват при монтаж, укрепват се механично и се запечатват добре.
Blower door тестът е познат и широко използван, защото позволява бързо и евтино да се проконтролират строителните работи и да се провери прецизността на изпълнението на детайлите по проекта. В някой страни той е задължителен елемент от енергийната паспортизацията на сградите. В Европа през 2009 година има над 2500 уреда за извършване на теста. С развитие на строителството на пасивни и ниско-енергийни сгради се очаква тестът да стане популярен и у нас.


Гледайте изпитване на въздухонепроницаемост на:


http://www.blowerdoor.de/en/blowerdoor/blowerdoor-movie.html и
http://www.youtube.com/watch?v=5Cv5XJ0notk

 

Светла Бонова, ИГ Пасивни сгради България
сп. Още за къщата март 2011

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти