Пасивната къща - що е то?, citybuild.bg, 01.06.2011

 

Най-голямото качество на пасивните сгради е това, че те осигуряват едно по-добро качество на живот, което всеки от нас заслужава.

 

 

1. Дефиниция 

Пасивната къща е стандарт за енергийна ефективност в сградите, при оптимално съотношение инвестиция-резултат и гарантирана здравословна среда на обитаване. Концепцията може да се прилага в сгради с различна площ, конструкция, функция и местоположение, както за ново строителство, така и при реновации.

Наименованието „пасивна къща" произлиза от това, че за затопляне на сградата не е необходима стандартна, активна отоплителна система. В резултат на интелигентно оползотворяване на цялата намираща се и генерирана вътре в сградата енергия, както и слънчевата топлина, сметките за отопление могат да се намалят между 75 и 90%. Пасивната сграда е усъвършенстван и икономически оптимизиран вариант на ниско-енергийна сграда и се доближава до нулево енергийната сграда, която може да се отоплява без енергия от изкопаеми горива. 

Сграда, в която комфортен вътрешен климат може да бъде поддържан без активни отоплителни или охладителни системи (Адамсън 1987 и Файст 1988).

Топлинен товар максимум 10 W/m2 чиста площ
Годишна потребна енергия за отопление максимум 15 kWh/m2 чиста площ

Брутната (първична) потребна енергия за нуждите на цялата сграда
за отопление, охлаждане, битова гореща вода,
електричество за помпи и вентилация и електроуреди

максимум 120 kWh/m2
чиста площ


Пасивната сграда трябва да отговаря на конкретни технически норми и критерии. Те се доказват изчислително с помощта на специализиран, детайлен софтуер за проектиране на пасивни сгради -  PHPP (Passive House Planning Package). Провежда се тест за въздухонепроницаемост. На база на изчислителния модел, съответствието на ползваните системи и продукти и резултатът от теста за въздухонепроницаемост, инвеститорът може да получи и сертификат от Пасив хауз институт - Дармщат.

 

 

Схема: Развитие на стандартите за енергийна ефективност в сградите

 

2. Как функционира пасивната сграда? Критерии.

Функционирането на пасивната сграда се базира на използването на естествени източници на топлина, оптимизирането на топлоизолацията на сградната обвивка, прилагането на контролирана вентилация. Тези компоненти са интегрирани в единна система с прецизно съгласувани показатели.

Сградата трябва да има подходящо южно изложение без засенчване. По този начин се използва „безплатно" енергията от слънцето. Формата е друг важен архитектурен похват, който подпомага слънчевите топлинни печалби и намалява загубите - колкото по-малка е околната повърхнина, толкова по-малки са загубите.

Друг източник на естествена топлина са самите обитатели на сградата. Всеки човек, поддържайки постоянна температура от около 37оС, на практика отдава топлина в околното пространство.

Многобройните електроуреди отделят енергия при работата си. В пасивната къща топлината от компютрите, хладилника или пералната машина се използва за загряване на помещенията.

В сравнение с нормалните сгради, при пасивните се вземат няколко различни вида мерки за намаляване на загубите през сградната обвивка: топлоизолация на плътните части, оптимално съотношение между топлоизолация и топлинни печалби през остъкленията, елиминиране на „изтичането" на топлина през топлинни мостове и от инфилтрация. Така се постига почти пълно изолиране, топлината не се губи бързо през стените, покрива, пода и прозорците, а се запазва в помещенията. С помощта на софтуера за проектиране на пасивни сгради -  PHPP, се определя с точност до милиметър необходимата дебелина на топло-изолационния слой, съобразен с формата и конструкцията на сградата. Така няма опасност да се сложи прекалено много изолация или да се избере неподходящ вид.

Минимизирането на топлинните загуби, особено чрез намаляване на инфилтрацията, налага инсталирането на вентилационна система. Тя се грижи сградата да е винаги добре снабдена с пресен въздух, отпадният да се извежда, а съдържащите се в него вредни за здравето елементи да са в минимални концентрации. Така чрез отлично качество на вътрешния въздух се гарантира здравословна среда на обитаване. Наред с това чрез вентилационната система може да се достави и допълнително необходима топлина за осигуряване на желаната температура. Ако все пак в определени помещения при екстремни атмосферни условия оптималната температура не е достигната, може да се добави допълнителен източник на топлина.

Една пасивна жилищна сграда в умерен континентален климат, каквито са климатичните условия в по-голямата част от Европа, се нуждае от съвсем малко допълнително отопление. В много случаи тази енергия може да се осигури от възобновяеми източници - слънчеви колектори, отопление с биогориво, термопомпи и др.

 

 

Снимка: Многофамилна жилищна пасивна сграда в Тирол, Австрия, автор: Hermann Kaufmann ZT GmbH


Конкретните технически изисквания и методи за постигане на стандарта пасивна сграда ще бъдат разгледани в следващите публикации от поредицата:

 

 

Снимка: Еднофамилна жилищна пасивна сграда в Унгария, автор: Sinóros-Szabó Balázs - Aktív Passzív Stúdió Kft.

 

3. Колко струва пасивната сграда?

Всеки, който планира строителство, трябва да знае какъв бюджет да подготви и да има реалистична обосновка за съотношението между добавената стойност на инвестицията и очаквания резултат. При пасивната къща е ясно, че ще има нужда от по-голяма първоначална инвестиция, в сравнение със сградите, строени по настоящите норми за енерго-ефективност. В замяна на това обаче се постига намаляване на експлоатационните разходи между 75-90% поради драстичното намаляване на енергията за отопление. В дългосрочен план (8-12 години), добавяйки ежемесечните разходи за експлоатация към първоначалната инвестиция, стойността на пасивната сграда се изравнява с тази на традиционните. Колкото повече и по-бързо нарастват цените на енергията, толкова по-бързо се изплаща инвестицията в допълнителни мерки за енерго-ефективност по стандарта пасивна сграда.

 

 

 

Схема: Сравнение на разходите за отопление на сграда с висок разход на енергия и комфортна енергоефективнапасивна сграда по време на жизнения цикъл на сградата.


Точният размер на оскъпяването зависи от много фактори, а също и от базата за сравнение. Когато сравняваме с едно качествено съвременно строителство, спазващо всички норми, стандарти и добри строителни практики, допълнителната инвестиция е в рамките на 5-10%. Сумата зависи от функцията на сградата, площта, опита на проектантския екип и етапа, на който е взето решение за прилагане на концепцията пасивна сграда. При пасивната сграда обаче говорим и за ново качествено ниво на вътрешния микроклимат и комфорт, които не могат да се остойностят обективно.

 
При изчисляването на рентабилността на инвестицията могат да се отчетат и ползите от намалените разходи за поддържка. Те са резултат от добрия дизайн и проектиране, прецизността при подготовката и изпълнението на детайлите, решаването на редица проблеми със запазване на конструкцията, причинени от инфилтрацията и топлинните мостове, както и високото качество на използваните материали.
 

Тези изводи са направени в редица студии, резултат от анализ и мониторинг на построени пасивни сгради, които от 1991 година насам надхвърлят 20000 в целия свят.

 

 

 

Снимка: Многофамилна жилищна пасивна сграда в Улм, Германия, автор: Casa Nova GmbH

 

4. Предимства на пасивните сгради

 
В сравнение с конвенционалните сгради, освен малките сметки за отопление, пасивните сгради имат още редица предимства. Най-важните от тях:

 

 • Високо качество на вътрешния микроклимат

  При пасивната къща имаме постоянна, приятна температура във всички обитаеми помещения, независимо от сезона или периода от денонощието. Няма студени стаи, ъгли, прозорци и повърхности. Няма неприятни течения. Въздухът е винаги свеж и чист. Въглеродният двуокис и вредните вещества се отвеждат своевременно. Благодарение на комфортната вентилационна система, параметрите на комфорта се достигат без проблем.


 • Запазват стойността на имота

  Пасивната сграда е инвестиция, която си струва. Ако има оскъпяване, то е минимално. По-високата първоначална инвестиция се компенсира от минималните разходи за експлоатация. В продължение на дългия жизнен цикъл на сградата, който надхвърля няколко поколения, пасивната сграда е по-икономична инвестиция, която запазва стойността си дълго време. Пасивната сграда дава независимост при повишаващите се цени на енергията и освобождава ресурси за други полезни дейности.

   
 • Можем да си ги позволим

  Пасивните сгради се проектират и изпълняват така, че да може всеки да си ги позволи. Разковничето е в това, че чрез разумен дизайн и интелигентно използване на традиционни строителни материали могат да се постигнат забележителни резултати.

 

 


Тенденциите за намаляване на консумираната енергия и редуциране на вредното въздействие върху околната среда се увеличават. Те ще се отразят във все повече стимули за енергоефективно поведение и/или в рестрикции, данъчни и други утежнения за енергийно прахосничество. Това прави концепцията пасивна сграда предпочитан модел за далновидните инвеститори. Но най-голямото предимство на пасивните сгради е това, че те осигуряват едно по-добро качество на живот, което всеки от нас заслужава.


Автор: Светла Бонова, ИГ Пасивни сгради България

 

Citybuild.bg, 01.06.2011 г.

 

Връзка към статията в citybuild

 

Спонсори

          

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти