Суперизолацията при пасивните сгради, citybuild.bg, 23.08.2011 г.


 

Стандартът пасивна сграда използва за отправна точка консумацията на енергия за отопление на единица площ, която трябва да е < 15 kWh/m2 нетна полезна площ  на година. Тя има най-голям дял в общата енергийна консумация на сградите. Но можем драстично да я намалим, като редуцираме до икономически оправдано ниво загубите през стените, покрива, пода, прозорците и вратите на сградите. Това става чрез подходящ избор, внимателно оразмеряване и качествен монтаж на изолационни материали и системи по плътните елементи на сградната обвивка с U-стойности < 0,10 – 0,15 W/m2K за умерен континентален климат.


Според законите на термо-динамиката – дял от физиката, който се занимава с топлинните процеси, една система винаги се стреми към равновесие.  В нашата система – сградите, естественото движение на топлината е от по-топло към по-студено – от вътре на вън към атмосферата и обратно през лятото.  Ролята на изолацията е да забави и намали движението на топлината. Ако трябва да си представим образно супер-изолацията, то тя представлява тясната част на пясъчен часовник. Колкото по-тесен е отвора (изолацията е по-добра), толкова по-бавно и слабо преминават пясъчните частици (топлинната енергия). Ето защо изолацията е толкова важен и основен елемент за постигане на стандарта пасивна сграда, а разнообразието от конкретни решения може да послужи за различни по функция, размер, климат, разположение и архитектурно оформление сгради.
      

Изолация на под с VIP.  www.bau-vip.com  


За изолация могат да се използват:


•    обичайните материали, с които топлоизолираме конвенционалните сгради, само че с по-голяма дебелина – плочи от експандиран или екструдиран полистирол, лека, средно тежка или тежка минерална (стъклена и каменна) вата на рула или плочи;


•    материали с подобрени топлоизолационни свойства и/или комбиниращи други полезни показатели – звукоизолация, якост, въздухонепроницаемост и пр. – плочи от експандиран полистирен с графитни частици, изолация от полиуретан на плочи или пяна, плочи от минерална вата с двойна плътност или кашировка;


•    високо-технологични решения - микропорести изолационни материали под вакуум (ултра-тънките вакуумни изолационни панели (VIP) с 10 пъти по-добри изолационни показатели спрямо конвенционалните материали)

•    естествен или дори отпадъчни продукти, каквито са изолациите от слама, овча вълна, преработена отпадъчна хартия или дървесина (целулозна изолация, изолация от дървесни частици).
      

Изолация от сламени бали, www.strawbale.com Фабрично произведена вата от овча вълна, www.oregonshepherd.comЗа да станат супер изолация, обаче тези материали трябва да бъдат подходящо подбрани и с достатъчна дебелина. Подходящи - за да изпълняват най-добре функцията си независимо от избраната конструкция на сградата – масивна, лека, вътрешна или външна; ново строителство в класически или модернистичен стил, пълна или частична реновация. Достатъчни - за да постигнат необходимия коефициент на топлопреминаване (U-стойност, измервана в W/m2K) даваща представа за количеството енергия, което преминава през единица площ. Този коефициент зависи от дебелината и топлопроводимостта (/Ламбда/ - W/mK - представящ количеството енергия преминаващо за единица време, през единица площ, за единица разлика в температурите между външната и вътрешната повърхност на материала).

 


Таблица 1: Топлопроводимост на изолационни материали и постигане на препоръчителни коефициенти на топлопреминаване на фасадни стени за пасивни сгради.

 


Заради постоянното повишаване на цените на енергията обитателите на сгради са изправени пред избора да занижат комфорта си като не отопляват (достатъчно) или да плащат все по-непосилни сметки. В близко бъдеще не може да се разчита на нов и по-евтин начин за набавяне на енергия. Но съществуват многобройни възможности при едновременно подобряване състоянието на сградните конструкции и комфорта на обитаване да се постигне икономия на енергия чрез енергоефективност.
Ето как това може да се случи с една фасадна стена – частта от сградната обвивка, с най-голяма площ и съответно най-голям дял в общите топлинни загуби, чрез подходяща изолация:

 

 

 


 
Вътрешен микроклимат при стандартно строителство преди реновация. Микроклиматът е далеч под границите на комфорта. До стените не бива да се слагат шкафове, защото се образува конденз, плесените и мухъла са постоянни „гости”, източник: PHI

 

 


 
Вътрешен микроклимат при реновация по стандарта пасивна сграда. Стените са топли и сухи, осигурен е приятен комфорт на обитаване, източник: PHI


Една от най-важните и успешно доказани в практиката мерки за енергийна ефективност е топлоизолацията на сградната обвивка.
Икономическите обосновки показват, че въпреки необходимата допълнителна инвестиция, супер-изолацията спестява пари още от първата година на експлоатация на сградата. Ако не се изолира, сегашните и бъдещите разходи за експлоатация и осигуряване на приятен микроклимат растат застрашително. Наред с това подобрената изолация защитава конструкцията на сградата и удължава живота и, тъй като носещите стени са „далече” от атмосферните влияния и не може да се очаква и образуване на плесени и мухъл. Най-важен аргумент, обаче е повишения комфорт на обитаване. Дори при екстремално ниски температури, вътрешните повърхности остават приятно топли, а при летните жеги, стените не акумулират толкова много топлина.
Така че препоръката е ясна: По-добре да изолираме сега, от колкото в бъдещето, и когато изолираме, то веднага да предприемем възможно най-доброто. А това е нито повече, нито по-малко от суперизолация по стандарта пасивна сграда.

 

 

 

Автор: Светла Бонова

 

В статията са използвани материали от Института за пасивна сгради – Дармщат.

 

 

 

 

Статията е част от поредицата "Въведение в пасивните сгради" в citybuild.bg

Поредицата включва 6 статии:


1. Пасивната къща - що е то? - автор: Светла Бонова (Прочетете статията от тук.)

 
2. Пасивни архитектурни мерки  - автор: арх. Силвия Драганова (Прочетете статията от тук.)

 
3. Суперизолация -
автор: Светла Бонова (Прочетете статията от тук.)

 
4. Осигуряване на въздухонепроницаемост - автор: инж. Златка Плеснева
(Прочетете статията от тук.)

 
5. Избягване на термомостове (Очаквайте)

 
6. Вентилация за пасивни сгради (Очаквайте)


 

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти