Сертифициране на пасивни сгради

 

 

Пасивните сгради са онези, при които комфортна температура през зимата както и през лятото може да бъде постигната с минимална консумация на енергия. Те са по-изискващи от гледна точка на цялостната концепция, проект и изпълнение по време на строителството. За уверение в качеството, пасивните сгради могат да бъдат доказани и сертифицирани. Стандартът пасивна сграда е въведен от института за пасивни къщи – Др. Волфганг Файст (Passivhaus Institut – Dr. Wolfgang Feist – PHI). Сертифицира единствено PHI или друга инстанция, която е одобрена от института. Процедурата дава допълнителна сигурност в планирането благодарение на дългогодишния опит от хилядите сертифицирани от PHI в Европа сгради. Най-важната цел в крайна сметка е запазването на авторитета на стандарта и опазването му от имитации.
У нас енергийните паспорти и енергийните сертификати на сградите, според новоприетите нормативни документи за енергийна ефективност към момента не третират специално сградите строени по стандарта пасивна сграда. В новата методика за сертифициране на сгради за енергийна ефективност задължително се обследват подробно много от важните и задължителните параметри, които могат да бъдат открити и в методиката за проектиране и доказване на пасивните сгради (Passive House Planning Package). При PHPP обаче параметрите се залагат по-подробно, обръща се внимание например на сенките, падащи върху сградата; на слънчевите печалби и ориентацията на прозорците; подробно се изследват термомостовете; надморската височина и много други специфични за пасивните сгради параметри.
Процедурата по сертификацията включва осигуряването на необходимия обем и обхват от документация за обекта, успоредно с тест за въздухонепроницаемост, който се провежда на място.
Задължителната PHPP документация включва всички доказателства за параметрите на сградата, дори такива с минимално отношение към енергийния й модел. Документацията включва най-напред извлечения от топлотехническите калкулации според методиката PHPP. Това са: лист и калкулации на U стойностите на ограждащите конструкции; лист с прозорците и калкулации за U стойностите за дограмата и стъклопакетите; калкулации за конструкциите в контакт със земята; засенчване от елементи на сградата или от околни обекти; калкулации за кратността на въздухообмена и ефективността на рекуперация; резултат от изчисления за топлинен товар; резултат от калкулациите за нужда от енергия за отопление; калкулация за случаи на прегряване през лятото; калкулации за слънцезащита през лятото; калкулации за топлинни загуби от отоплителната система и системата за БГВ; калкулации за процента от БГВ, покрит от слънчева инсталация; резултат от калкулация за годишната ефективност на топлинния източник; калкулация за нуждата от основно и спомагателно електричество; калкулация за първична енергийна нужда; данни за избор на климатични данни; резултат от калкулации за нужда от енергия за охлаждане ако е проектирана климатизационна система; резултат от калкулации за охладителен товар при наличие на климатизация.
За да се обхване сградата са необходими пълният набор чертежи и детайли от всички специалности. Специфичното е, че тук са нужни и нетрадиционни чертежи за българската проектантска практика като например чертежи с изследване на сенките през годината; чертежи за проследяване на контура на топлинната обвивка на сградата, а също така и линията на въздухонепроницаемата бариера. Изискват се подробни детайли за всички връзки по елементите на външната обвивка, конструктивни детайли и такива изследващи топлинните мостове. Необходими са всички технически спецификации със сертификатите за строителните материали и системи, вложени в обекта. Нужни са спецификации на земен въздушен или със солен разтвор топлообменник ако има наличен. Прилагат се спецификации на системата за БГВ, ВиК инсталацията, вентилацията, на всички тръбни разводки и изолациите по тях.
Забележително е, че се изисква концепция за ефективна употреба на електричеството за домакински уреди, също така и изготвяне на ръководство на потребителя на имота.
Основен за сертифицирането е тестът за въздухонепроницаемост на сградата (съгл. DIN EN 13829). При серия от тестове с под- и над- налягане от 50 Ра в сградата, въздухопроницаемостта трябва да е не по-голяма от 0,6 пъти от обема на сградата. Тестът се провежда с монтаж на мощен вентилатор и отчитане на стойността на налагането в сградата. Тестът е добре да се провежда докато въздухонепроницаемата бариера е все още достъпна, обикновено откъм интериора, за да са възможни корекции.

 

ИГ Пасивни Сгради България ще направи възможна сертификационна процедура за пасивни сгради в България. Допълнителна информация очаквайте скоро.

 

Критерии за сертифициране на жилищни пасивни сгради

Критерии за сертифициране на не-жилищни пасивни сгради

 

 

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти