Активни средства и източници на чиста енергия (ВЕИ)

 

Като незадължителен елемент за постигане на стандарта, пасивните сгради използват възобновяеми енергийни източници – на първо място слънчева енергия за подгряване на битовата гореща вода чрез слънчеви колектори, а от друга страна фотоволтаични системи за производство на електроенергия, геотермална енергия, извлечена с термопомпи, вятърна енергия от ветрогенератори и други. Тези източници на енергия свеждат общата консумацията на сградата още повече към нулеви стойности, освен това допринасят за енергийна независимост.

За всеки различен проект следва да се прави внимателен анализ на избора на използваните енергоизточници с цел максимална икономическа и техническа ефективност.

Пасивната сграда е единствената възможна основа за постигане на нулев нетен енергиен баланс на сградата. Единствено с при тази минимална енергийна потребност става възможно цялата енергия да бъде доставена единствено от възобновяеми енергийни източници.

 

Нулево енергиен комплекс в Шлиерберг, Германия

арх. Ролф Диш

 

 

 

Научете повече в статията "ЕЕ и ВЕИ в общ организиъм - сп. Фасилитиз, февруари 2010

  

 

 

 

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти