Чеклист за пасивни сгради

 


ð “: Мерки, задължителни при контрол на качеството

 


Ситуационен план


• Близост до обществен транспорт;
• Южна ориентация на „главната” страна (± 30°), както и обширни остъклени повърхности с южна ориентация;
• Свобода от нежелано засенчване от строителни елементи, за да се станат възможни пасивните слънчеви печалби;
• Озеленяване, което няма да причини нежелано засенчване в бъдеще;
• Компактната форма възможна ли е? Редовите и многоетажни сгради имат своите предимства.

 

 

Разработване на концепцията


• Използвайте компактна обвивка на сградата и се възползвайте от възможности да комбинирате сградите;
• Остъклените повърхности с южна ориентация са най-оптимални; Дръжте източните, северните и западните прозорци малки;
• Минимизирайте засенчените площи (много малка или никаква сянка през зимата от парапети, части от сградата, балкони, стрехи, преградни стени и т.н.);
• Използвайте проста форма на сградната обвивка (ако е възможно без еркери, хлътвания и др.);
• Използвайте планировъчна схема, която концентрира зоните наситени с инсталации (напр. бани над или до кухни);
• Оставете пространство за инсталиране на вентилационни канали;
• Отделете мазето (ако е предвидено), напълно въздухонепроницаемо и свободно от термо-мостове;
ðИзползвайте PHVP (пакет за предварително идейно планиране на пасивни сгради);
• Кандидатствайте за субсидии за пасивни сгради, където са налични.

 


Проекти за разрешение за строеж


• Определете дебелината на изолационния слой в сградната обвивка;
• Избягвайте термомостовете;
• Определете размера на инсталационните помещения;
• Схемата на разпределенията: къси тръбни разводки (топла и студена вода, канализация) и вентилационни канали. Ограничете въздуховодите със студен въздух отвън, а въздуховодите с топъл въздух вътре в изолираната обвивка на сградата.

 

Работни проекти


• Строителен стандарт за допълнителна изолация. (Стандарт: U £ 0.15 W/(m²K); За предпочитане: U £ 0.1 W/(m²K));
ðТермомостове: Предвиждайте детайли за връзки без термомостове и калкулирайте загубите на енергия при термомостовете;
ðВъздухонепроницаеми детайли на съединенията;
• Оптимизирани прозорци (вид на стъклопакета, суперизолирани прозоречни профили, видове на стъклата и покритията им, засенчване);
ðИзползвайте енергийната изчислителна методика PHPP (Passive House Planning Package).Детайлен проект на вентилационната система


• Въздуховоди: Пазете студените въздуховоди вън, а топлите вътре в изолираната обвивка на сградата, освен ако са добре изолирани и много къси. Използвайте къси разводки, гладки вътрешни повърхности и скорости на въздуха < 3 m/s. Предвидете възможности за измерване и настройка, както и мерки за затихване на шума и пожарозащита;
• Вентилационни решетки: Избегнете къси връзки на въздушните потоци, взимайте предвид обхвата на вентилационните потоци и осигурете възможност за настройка. Не предвиждайте смукателни решетки за отработения въздух над радиатори;
• Отворите за изравняване на налягането: Размер за Dp £ 1 Pa;
• Вентилация: Разположете централната инсталация и топлообменник въздух-въздух близо до външната обвивка на сградата (добрите места са във обвивката или на най-долния етаж). Разположете подгряването на въздуха вътре в обвивката и осигурете допълнителна изолация на централния уред и на топлообменника. КПД на топлообменника трябва да бъде ³ 75%, системата трябва да бъде въздухонепроницаема (инфилтрация < 3%), ефективност на електрическата част < 0.4 Wh/m³, системата трябва да бъде контролируема с възможност за настройка;
• Контрол на вентилацията: Осигурете потребителски настройки за „слаба”, „нормална” и „интензивна” вентилация, предвидете допълнителен контрол в кухнята и банята/тоалетната.
• Кухненски абсорбатори: Използвайте уреди с висока способност за улавяне на миризми, при ниски скорости на въздуха. Уредът трябва да разполага с ефективен мазнинен филтър;
• Подземен топлооменник земя-въздух (опционален): Системата трябва да бъде въздухонепроницаема, със студените си части извън къщата. Трябва да има предвиден байпас (за периодите, в които охлаждането или затоплянето от земята не е желано).

 

 

Работни ВиК и Електро проекти


• Тръбните разводки за канализацията и водата трябва да са кратки и да са добре изолирани. Изолацията трябва да предотвратява кондензацията по тръбите;
• Изолирайте клапаните и крановете на водопровода и отоплителната система;
• Използвайте водо-спестяващи накрайници и осигурете връзки към топла вода за пералните и миялните машини;
• Канализационната система е за предпочитане да има единствен вертикален клон, който да бъде подходящо вентилиран. Вентилационните тръби трябва да бъдат изолирани вътре в топлата обвивка на сградата;
• Използвайте нискоенергийни електродомакински уреди (лист от уреди и тяхната класификация е част от PHPP);
ðПроверка за контрол на качеството на всички отоплителни, ВиК и електрически системи.

 


Строителство, надзор над изпълнението


• План график за инспекции на обекта за контрол и проверка за избягване на термомостове;
ðУверете се, че изолационните слоеве са непрекъснати, избегнете въздушните джобове в изолацията;
ðПроверете детайлите при съединенията за въздухонепроницаемост докато са достъпни;
ðПроведете тест за въздухонепроницаемост на сградната обвивка;

 

Кога: Когато въздухонепроницаемата обвивка е готова и докато е достъпна; това е преди да бъде завършен вътрешния финиш (координирайте това с всички на строежа)
Как:

Теста с вентилатор n50, включително с идентификация за изтичания.

 

 


Изпълнение и надзор на вентилационната система


ðОсигурете въздухонепроницаеми преминавания;
• Чисто изпълнени разводки и внимателно уплътнени;
• Проверете акустичната изолация на централния уред (където се изисква) и осигурете лесна достъпност за смяна на филтрите;
• Настройте вентилационната система при нормален режим; измерете и балансирайте обемите на пресния и отработения въздух; балансирайте разпределението в помещенията на пресния и отработения въздух; измерете електрическата консумацията на вентилационната система.

 

 

Надзор над строителството, тръбните разводки и електрическата система


ðПроверете преминаванията през външната обвивка на сградата за въздухонепроницаемост;
ðПроверете за правилното изолиране на тръбите.

 

 

Сертифициране


Кандидатствайте за сертификат за „Geprüftes Passivhaus“ (Тествана пасивна сграда) от PHI.

 

 

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти