Какво е „пасивна” сграда?

 

Меню "Концепция"
автор: арх. Георги Николов

Използвани са материали на Passivhaus Institut - Dr. Wolfgang Feist, Pass-Net, IG Passivhaus Österreich, "Студио АРХЕ" ЕООД, фотографии: ИГПСБ

 


 

Пасивната сграда е онази, на която комфортен вътрешен климат може да бъде поддържан без активни отоплителни или охладителни системи (Адамсън 1987 и Файст 1988).

Сградата се отоплява или охлажда сама, оттам е "пасивна".

 

Пасивна е онази сграда, която отговаря на следните задължителни изискванията на стандарта:
    • Специфична нужда от енергия за отопление и вентилация не повече от 15kWh/m2 годишно.
    • Общо потребление на сградата за всички нужди не повече от 120kWh/m2 годишно.
    • Въздухопроницаемостта на сградата трябва да е не по-голяма от 0,6 пъти нейния обем при разлика в наляганията на въздуха вътре и вън от 50 Ра.

Изброените задължителни параметри показват една изключително ниска енергийна потребност на цялата сграда, близка до нулевите стойности. Възможно е даже да се постигне дори положителен енергиен баланс, т.е. сградата да произвежда повече енергия отколкото използва.

 

Енергийно потребление на сградите в KWh/m2 годишно

 

 

 

Първите пасивни сгради в Европа преди 15 години са чисто експериментални. Първоначално това са ограничени инвестиционни проекти, предимно с еднофамилни къщи. Постепенно с натрупания опит, професионални научни изследвания и анализи на вече построеното се стига до категорични резултати и методики за проектиране с надежден резултат на готовия продукт. Днес в Европа вече има построени хиляди пасивни сгради: еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, училища и детски градини, офис сгради.

 

Първата пасивна къща в Дармщадт, Кранихщайн

Бот, Ридер, Вестмайер

Термографска снимка на пасивната къща в Кранихщайн

 Всички глобални тенденции в строителния бизнес, а особено в Европа са в посока на движение към пасивния стандарт. Нещо повече – Европейският съюз планира постепенното въвеждане на пасивния стандарт като задължителен за всички новопроектирани жилищни сгради до 2020г. Това означава, че всички мерки, взети в тази посока от инвеститорите в настоящето ще доведат до запазване на стойността на построеното от тях след 12 години.


Ето основните черти, които отличават пасивните сгради:

 

Компактна форма и добра изолация Всички компоненти на външната обвивка на сградата са изолирани по такъв начин, че U-стойността на съответната конструкция не надвишава 0.15 W/(m²K)
   
Южна ориентация и мерки срещу засенчване Пасивната употреба на слънчевата енергия е важен фактор при пасивните сгради
   
Енергоефективни стъклопакети и прозоречни профили Прозорците (комбинирани стъклопакета и прозоречните профили) трябва да гарантират U-стойност не надвишаваща 0.8W/(m²K) с коефициент за слънчеви печалби G около 50%
   
Въздухонепроницаемост на външната обвивка на сградата Изтичането на въздух (инфилтрацията) през неуплътнени връзки трябва да е по-малко от 0.6 от обема на сградата за час.
   
Пасивно предварително затопляне/охлаждане на пресния въздух Пресният въздух може да бъде доставен в сградата през подземни въздуховоди, които обменят топлина с почвата. По този начин въздуха се затопля предварително до температура над 5°C дори през най-студените зимни дни.
   
Възстановяване на енергията от отработения въздух (рекуперация) с високо КПД чрез използване на топлообменник въздух - въздух По-голямата част от осезаемата топлина в отработения въздух се предава на постъпващия пресен въздух (топлообмен над 80%)
   
Доставяне на битова гореща вода с използване на възобновяеми източници на енергия Слънчеви колектори или термопомпи за доставяне на енергия за гореща вода
   
Енерго-спестяващи електроуреди Уредите с ниска консумация: хладилници, фурни, осветление, перални и миялни машини, сушилни са крайно необходими в пасивната сграда

 

 

 

 

 

Вижте Резолюция на Европейския парламент от 31 януари 2008 г. по плана за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (2007/2106(INI)) Обърнете внимание специално на т.29 от "Изисквания за енергийна ефективност на сградния фонд". Този документ описва ангажиментите, които всички държави членки на ЕС са длъжни да изпълнят. България не прави иключение тук.

 

 

 

 

 

 

  


 

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти