Климатични данни за PHPP за България


Проблемът


Климатичните данни до сега бяха пречка за проектантите на пасивни сгради в България, тъй като не бяха включени в PHPP 2007 (Passive House Planning Package 2007) и всеки, закупил софтуера от PHI (Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist – Darmstadt), за съжаление, разбира това в последствие, тъй като никъде не е записано, че климатични данни за България в PHPP 2007 липсват. Тогава проектантът се принуждава да търси тези данни от различни източници, за които степента на достоверност е неизвестна.

 

Инициативата

 

Проблемът с липсата на коректни климатични данни за България е бил многократно обсъждан от членовете и Управителния съвет на сдружение ИГ Пасивни сгради България, в резултат на което, преди 2 години ИГ си постави за цел изготвянето на климатични данни за България.

Изготвянето на климатични данни за определена климатична област е дълъг и скъп процес, който изисква работа на специалисти за събиране на информация от различни източници и систематизирането й за съответните нужди. Климатичните данни могат да бъдат изготвени от различни институции и специалисти, но PHI гарантира най-достоверните и валидирани данни за приложение в PHPP при проектиране на пасивни къщи. Това е причината ИГ да се обърне именно към Института за пасивни сгради в Дармщат за изготвянето на тези данни.


Резултатът


След продължителна и интензивна работа и сътрудничество с PHI през последните две години, ИГ Пасивни сгради България успешно придоби климатични данни за България като ги закупи от Института за пасивни сгради Д-р Волфганг Файст - Дармщат, Германия. Те са изготвени за деветте климатични зони, същите които са нормативно въведени от наредба № 7.

 

Снимка: Климатичните зони в България според Наредба No 7 и най-големите градове в тях: Варна, Шумен, Русе, Велико Търново, Бургас, Пловдив, София, Хасково (общо 9).

 

Защо са важни климатичните данни?


Климатичните данни са предпоставка за постигане на точен резултат при професионално проектиране на пасивни сгради с PHPP. В зависимост от местоположението на проектираната сграда, климатичните данни могат да бъдат определящ фактор за постигане на критериите за една пасивна сграда.


Ако вземем, например, къщата в Кранихщайн, Германия (първата построена пасивна къща) и сменим единствено климатичните данни с тези на София, необходимата енергия за отопление и вентилация на къщата от 14 kWh/m2 за година спада до 10 kWh/m2. Ако направим този експеримент за Бургас, където климатът е по-мек, енергийната нужда за отопление и вентилация вече е сведена до 4 kWh/m2 годишно. В заключение можем да твърдим, че България има по-благоприятен климат за постигане на стандарта от Германия, но възниква проблемът с прегряването, например в Бургас и Пловдив прегряването е по-голям проблем отколкото в София. Разликата в получените резултати е голяма дори за 2 града в България, а в световен мащаб разликите с постигнатите резултати за къщата в Кранихщайн ще бъдат още по-големи. (виж таблицата).


Местоположение  Кранихщайн 
 София  
 Бургас  
 Пловдив  
 Осло  
 Лисабон

Специфична нужда от енергия за отопление и вентилация [kWh/m2a]

14 10 4 3 23 0

Общо потребление на сградата за всички нужди [kWh/m2a]

65 58 48 47 74 35

Топлинен товар [W/m2]

10 10 7 8 15 3

Честота на прегряване

(над 25 °C)

3 % 18 % 31 % 32 % 4 % 40 %

Охладителен товар [W/m2]

9 7 8 9 10 11

 

Ако къщата в Кранихщайн беше построена в Осло, тя нямаше да бъде пасивна. Сами виждате, че климатичните данни са ключ към правилното проектиране с PHPP и постигане на изискванията за пасивна сграда.

 

Климатични данни за PHPP за България

 

Във връзка с придобиването на климатичните данни от PHI (Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist – Darmstadt), ИГ Пасивни сгради България има всички права по разпространението им. Тарифите за климатичните данни са одобрени от УС и са както следва:

 

Количество:

Цена:

1 климатична зона

 

200 лв.

 

2 климатични зони

 

300 лв.

 

9 климатични зони

 

900 лв.

 

Заб.: Към сумите не се начислява ДДС.

 

Ако желаете да закупите климатични данни, моля следвайте следните стъпки:

 

1. Моля да ни пишете на info[at]passive.bg или да се свържете с нас на посочените контакти, за да направите заявка колко и кои климатични зони искате да закупите. Климатичните зони в България според Наредба No 7 са общо 9 - Варна, Шумен, Русе, Велико Търново, Бургас, Пловдив, София, Хасково. Моля със заявката да ни уведомите, дали желаете да ви изпратим проформа фактура преди да извършите плащането.

 

2. Преведете сумата, която е определена за съответното количество. Това можете да направите единствено по банков път на банковата сметка на сдружението, посочена по-долу.

 

 

БАНКОВА СМЕТКА НА ИГ:

Обединена Българска Банка
Клон: Александър Невски

IBAN: BG30UBBS80021090111520
BIC CODE: UBBSBGSF

Основание за плащане: КЛИМАТИЧНИ ДАННИ - Име Фамилия

 

3. Очаквайте да ви изпратим климатичните данни до няколко дни.

 

 

______________________________

 От къде можете да закупите PHPP?


1. Пасивна къща България (на английски език) >> www.passivehousebg.com

Пасивна къща България предоставя преференциална отстъпка от 10 % от цената на PHPP за членове на ИГ Пасивни сгради България.

 

2. Passivhaus Institut, Darmstadt >> (на английски, немски или друг език) >> www.passiv.de

 

 

  

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти