Реновиране по стандарта пасивна сграда

 

Въпреки, че успешното приложение на стандарта пасивна сграда при новото строителство е от голямо значение за намаляване на вредните емисии в глобален аспект, енергоефективното реновиране на съществуващия сграден фонд по стандарта пасивна сграда е дори по-важно.


В последните години в България, а и навсякъде по света, делът на новото строителство намалява, съответно възможностите за строителство на нови пасивни сгради също не са големи. В същото време много по-голям е делът на съществуващите сгради, които се нуждаят от реновиране, което е напълно възможно и по стандарта пасивна сграда.

 

Робърт Шилд - създателят на концепцията "Мултикомфортна къща" на Сен Гобен Изовер реновира собственото си жилище във Виена по стандарта пасивна сграда.

 

 

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти