Анализ на нормативната уредба за ЕЕ - ноември 2009

Ноември 2009 г.

 

Анализ на нормативната уредба за енергийна ефективност в България и сравнена със стандарта пасивна сграда (от ноември 2009 г.)

 

Една от първите задачи в плана за действие на сдружението е подробният анализ на действащото в България законодателство за енергийна ефективност на сградния фонд. Анализът от 2009 г. има за цел възможността да бъде сравнена една пасивна сграда с аналогична на нея, но строена според минималните изисквания на нормите за проектиране и строителство. Стандартът пасивна сграда поставя строги критерии за максимална енергийна консумация на сградите. Дори без задълбочени изследвания е известно, че изискванията на стандарта пасивна сграда са значително по-високи от нормативните в страната.

 

Документа можете да изтеглите от тук.

 

Анализът от 2009 г. даде възможност на сдружението да направи изводи за насоките на бъдещата си дейност и да си постави конкретни нови цели за налагането и популяризирането на строителството на пасивни сгради у нас.

 

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти