ОБЕКТ Energyplus Villa Schmidt, Проект

Данни за обекта

Име на обекта: Energyplus Villa Schmidt

Период на проектиране от 2008 до 2009

Период на строителството от 2009 до

Тип сграда: Жилищна

Конструкция: Смесена

Местоположение: с. Равнище, общ. Правец

Екип

Инвеститор: сем. Шмидт

Проектантски екип: Студио АРХЕ ЕООД

Консултанти:

Строители:

Други:

Описание:


Плюсово енергийна пасивна къща Еднофамилната къща ще отговаря на стандарта: "пасивна" сграда. Проектирането следва методиката "PHPP" на "Passivhaus Institut - Dr. Wolfgang Feist", Германия. Къща Шмидт е плюсово енергийна, тъй като годишната енергия, произведена от фотоволтаичните модули е повече от общата енергийна нужда на къщата. Жилищната сграда е самостоятелна еднофамилна къща с гараж. Представлява едноетажен (в по-голямата си част) правоъгълен обем, който преминава в двуетажен в северозападната част на парцела, поради наклона на терена. От север, запад и юг сутеренът не е вкопан, а е изцяло на нивото на терена. Покривът на къщата е двускатен, като двата ската не се срещат в било, а се разминават във височина, формирайки странично осветление. В югозападната си част къщата има частичен етаж на кота +2.80, който формира едно подпокривно помещение. Върху покрива на това помещение са проектирани фотоволтаични модули за електрическа енергия. Местоположението, височината, наклонът и ориентацията север-юг на фотоволтаичнните модули са възможно най-благоприятните, спрямо заобикалящата висока дървесна растителност.

Енергийни характеристики

*Отчетено по PHPP (Passive House Planning Package)

Специфична енергийна нужда за отопление и вентилация: 15 kWh/m2 годишно

Обща нужда от енергия (отопление, вентилация, охлаждане, БГВ, осветление, ел. уреди): 60 kWh/m2 годишно

Енергия от слънчево електричество: 75 kWh/m2 годишно

Топлинен товар: 14 W/m2

Охладителен товар: 7 W/m2

Описание на външната обвивка на сградата

* Според както са въведени в PHPP

Външни стени (съставни елементи):

Тухлен зид 12 см, I-beam + стъклена вата, Aquapanel, контактна мин. вата, фас. мазилка

U-стойност: 0.109 W/(m2K)

Покрив (съставни елементи):

Ламарина - вентилируем покрив, обшивка, стъклена вата + дървена конструкция, GKF

U-стойност: 0.096 W/(m2K)

Плоча към терена (съставни елементи):

XPS, стоманобетонна плоча, XPS, замазка с тръби

Прозорци:

U-стойност: 0.6 W/(m2K)

g-стойност: 53 %

Производител:

Сградна техника

* Накратко според както са въведени в PHPP

Тип вентилационна техника:


Комбинирана система за контролирана вентилация и рекуператор.

Вентилационна система:


Земен топлооменник:


Земен въздушен топлообменник

Източник на топлина:


Пелетен котел + енергиен резервоар с връзка към система със слънчеви колектори

Слънчеви колектори за БГВ:


4 броя с обща площ 8 кв.м.

Иновативни технологии:


Интегрирана PV инсталация за генериране на електроенергия.

Допълнителна информация:

линкове и контакти

Интернет страница: http://homepage.bluewin.ch/energyplusvilla-bulgaria/

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти