ОБЕКТ Water house, Построен

Данни за обекта

Име на обекта: Water house

Период на проектиране от 2009 до 2010

Период на строителството от 2010 до 2011

Тип сграда: Жилищна

Конструкция: Смесена

Местоположение: гр. Благоевград

Екип

Инвеститор: частно лице

Проектантски екип: Студио АРХЕ - арх. Георги Николов, арх. Бошко Таков

Консултанти:

Строители: Стилкомплекс, Бултерм и др.

Други: Първоначален идеен проект - арх. Стойчо Манов

Описание:


Еднофамилна жилищна сграда. Първоначалният проект е разработен от арх. Стойчо Манов - гр. Благоевград. Студио АРХЕ разработва нова проектна концепция за доизграждане с нови изолационни системи, балансирана вентилационна система, иновативна енергийна концепция, минимизиране на топлозагуби от термомостове и др за постигане на комфорт на обитаване и параметрите на стандарта пасивна сграда. За първи път в България беше проведен Blowerdoor тест - виж видео http://www.youtube.com/watch?v=5Cv5XJ0notk.

Енергийни характеристики

*Отчетено по PHPP (Passive House Planning Package)

Специфична енергийна нужда за отопление и вентилация: 13 kWh/m2 годишно

Обща нужда от енергия (отопление, вентилация, охлаждане, БГВ, осветление, ел. уреди): 51 kWh/m2 годишно

Резултат от вентилаторен тест за въздухонепроницаемост n50: 0.1 h-1 * (за построени обекти)

Енергия от слънчево електричество: 0 kWh/m2 годишно

Топлинен товар: 9 W/m2

Охладителен товар: 4 W/m2

Описание на външната обвивка на сградата

* Според както са въведени в PHPP

Външни стени (съставни елементи):

Масивна конструкция с тухлена зидария, външна изолация - дървени рамки със стъклена вата и вентилируема обшивка

U-стойност: 0.122 W/(m2K)

Покрив (съставни елементи):

Стоманобетонна плоча, дървена конструкция и стъклена вата, вентилируем. Керамични керемиди.

U-стойност: 0.082 W/(m2K)

Плоча към терена (съставни елементи):

Стоманобетонна настилка, изолация от XPS

U-стойност: 0.242 W/(m2K)

Прозорци:

U-стойност: 0.78 W/(m2K)

g-стойност: 56 %

Производител: Schueco

Сградна техника

* Накратко според както са въведени в PHPP

Тип вентилационна техника:


Централизирана контролирана комфортна вентилация с рекуперация на енергията

Вентилационна система:


Рекуператор PAUL, защита срещу замръзване със земен топлообменник със солен разтвор, ел. доподгрев с термопомпа, "коанда" нагнетателни решетки

Земен топлооменник:


Земен топлообменник със солен разтвор

Източник на топлина:


Електричество - термопомпи

Слънчеви колектори за БГВ:


Плоски колектори за БГВ и подгрев на басейн

Иновативни технологии:


Ефективност на рекуперация 93% Покривни прозорци с U=0.7 (W/m2K) Специални комини за пасивна къща Централизирана въшншна слънцезащита с венециански щори

Допълнителна информация:

линкове и контакти

Интернет страница: http://www.apxe.eu/projects/49

Контакти собственик на обекта или лице за контатки: тел.:

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти