ОБЕКТ Две еднофамилни пасивни жилищни сгради, В процес на изграждане

Данни за обекта

Име на обекта: Две еднофамилни пасивни жилищни сгради

Период на проектиране от 2010 до 2011

Период на строителството от до

Тип сграда: Жилищна

Конструкция: Смесена

Местоположение: гр. София

Екип

Инвеститор: „Сигма – П” ООД

Проектантски екип: Студио АРХЕ

Консултанти:

Строители:

Други:

Описание:


Жилищните сгради са проектирани според стандарта пасивна къща на „Passivhaus Institut - Dr. Feist” Дармщат, Германия и методиката PHPP (Passive House Planning Package). Къщите са ориентирани към посока североизток - юг. Към североизточна посока e разположен сутеренният етаж, където има сервизни помещения. Повечето жилищни помещения на къща "А" са със северозападно изложение, на къща "Б" - с югоизточно, като дневните помещения и на двете къщи имат южно изложение. Конструкцията на сградата е изградена от стоманобетонов скелет от фундаменти, колони, греди, плочи и скатен дървен покрив. Къщите са сключено застроени, разположени на наклонен терен. И двете жилищни сгради имат аналогична планировка на обемното решение и на помещенията. Всяка от къщите има 2 основни жилищни нива, сутерен и подпокривно пространство. Разположението на имота в непосредствена близост до съществуваща борова гора носи своите предимства за бъдещите ползватели - прекрасна гледка към Витоша и изключителни тишина и спокойствие в природна среда.

Енергийни характеристики

*Отчетено по PHPP (Passive House Planning Package)

Специфична енергийна нужда за отопление и вентилация: 15 / 13 kWh/m2 годишно

Обща нужда от енергия (отопление, вентилация, охлаждане, БГВ, осветление, ел. уреди): 87 / 84 kWh/m2 годишно

Енергия от слънчево електричество: 0 kWh/m2 годишно

Топлинен товар: 10 / 10 W/m2

Охладителен товар: 3 / 3 W/m2

Описание на външната обвивка на сградата

* Според както са въведени в PHPP

Външни стени (съставни елементи):

Тухлена зидария, топлоизолация EPS, фасадна мазилка / камък

U-стойност: 0.102 W/(m2K)

Покрив (съставни елементи):

Стоманобетонна плоча, дървена конструкция и стъклена вата, вентилируем с покритие от ламарина

U-стойност: 0.088 W/(m2K)

Плоча към терена (съставни елементи):

XPS, стоманобетонна плоча, замазка

U-стойност: 0.125 W/(m2K)

Прозорци:

U-стойност: 0.74 W/(m2K)

g-стойност: 52 %

Производител:

Сградна техника

* Накратко според както са въведени в PHPP

Тип вентилационна техника:


Контролирана комфортна вентилация с рекуперация на енергията

Вентилационна система:


Земен топлооменник:


-

Източник на топлина:


Кондензационен газов котел

Слънчеви колектори за БГВ:


4 бр. за къща "А" и 3 бр. за къща "Б"

Иновативни технологии:


Ефективност на рекуперация 93.5%, покривни прозорци за пасивни къщи, специални комини за пасивна къща, въшншна слънцезащита с венециански щори

Допълнителна информация:

линкове и контакти

Интернет страница: http://passive.sigmap.eu/buildings.html

Публикации: http://apxe.eu/projects/51

Контакти собственик на обекта или лице за контатки: тел.:

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти