ОБЕКТ Плюсово енергийна пасивна къща, Построен

Данни за обекта

Име на обекта: Плюсово енергийна пасивна къща

Период на проектиране от 2011 до 2012

Период на строителството от 2012 до 2013

Тип сграда: Жилищна

Конструкция: Смесена

Местоположение: с. Кладница, гр. Перник, обл. Софийска

Екип

Инвеститор: частно лице

Проектантски екип: "Студио АРХЕ" ЕООД - арх. Георги Николов

Консултанти: Проект мениджър: "Студио АРХЕ" ЕООД

Строители:

Други:

Описание:


Проектираната по стандарта Passivhaus къща е разположена в селището Делта Хил, близо до с. Кладница, южните зелени склонове на Витоша в красива природна местност. Едно от предизвикателствата на проекта е било успешното вписване на тази едроплощна едноетажна постройка (РЗП 970 м2) в зеления околен пейзаж, без да изглежда чужда и излишна там. Гаражът с обслужващите помещения е отделен от жилищната част като обеми и конструкция. Обемът на гаража е на нивото на улицата, вкопан в скалата, а жилищната част е над него, стъпила широко на терена. Сградата ще се строи с лека екологична конструкция. Само фундаментите, носещите рамки и покрива на гаража ще са от стоманобетон. Всичко останало е проектирано с леки стоманени и дървени конструкции. Това олекотява в пъти теглото на конструкцията, редуцира и бюджета. Дървени перголи с вградена слънцезащита от ламинирани дървени греди и колони оформят външния облик и елементи на архитектурната обвивка. Къщата ще генерира повече енергия, от колкото ще консумира годишно, което я прави не просто пасивна, а плюсово енергийна сграда. Това ще бъде възможно чрез инсталираната на покрива 12.25 kWp мощност от фотоволтаични панели. Генерираната енергия ще бъде използвана ежедневно в домакинството, а излишъкът ще бъде изпращан по електрическата мрежа. Прогнозираният бюджет възлиза на около 700 EUR/м2 като в процеса на строителство се предвижда допълнително оптимизиране и намаляване на цената чрез добра организация на процесите. Строителството е започнало през април 2012 г.

Енергийни характеристики

*Отчетено по PHPP (Passive House Planning Package)

Специфична енергийна нужда за отопление и вентилация: 15 kWh/m2 годишно

Обща нужда от енергия (отопление, вентилация, охлаждане, БГВ, осветление, ел. уреди): 39 kWh/m2 годишно

Резултат от вентилаторен тест за въздухонепроницаемост n50: 0,13 h-1 * (за построени обекти)

Енергия от слънчево електричество: 52 kWh/m2 годишно

Топлинен товар: 14 W/m2

Охладителен товар: 2 W/m2

Описание на външната обвивка на сградата

* Според както са въведени в PHPP

Външни стени (съставни елементи):

Минерална вата, EPS, фасадна мазилка

U-стойност: 0,088 W/(m2K)

Покрив (съставни елементи):

Дървена конструкция и стъклена вата, вентилируем с покритие от ламарина

U-стойност: 0,072 W/(m2K)

Плоча към терена (съставни елементи):

XPS, стоманобетонна плоча, замазка

U-стойност: 0,106 W/(m2K)

Прозорци:

U-стойност: 0,76 W/(m2K)

g-стойност: 52 %

Производител:

Сградна техника

* Накратко според както са въведени в PHPP

Тип вентилационна техника:


Контролирана комфортна вентилация с рекуперация на енергията

Вентилационна система:


Земен топлооменник:


Източник на топлина:


Пелетен котел

Слънчеви колектори за БГВ:


12 бр.

Иновативни технологии:


Фотоволтаични панели с инсталирана мощност 12.25 kWp с бекъп система, въшншна слънцезащита с венециански щори, специален комин за пасивна къща

Допълнителна информация:

линкове и контакти

Интернет страница: http://apxe.eu/projects/54

Публикации:

Контакти собственик на обекта или лице за контатки: тел.: 02 943 46 17

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти