ОБЕКТ Еволюиращ дом 1.5.2, Проект

Данни за обекта

Име на обекта: Еволюиращ дом 1.5.2

Период на проектиране от 2012 до 2012

Период на строителството от - до -

Тип сграда: Жилищна

Конструкция: Дървена

Местоположение: с. Лозен /конкурсен проект/

Екип

Инвеститор: Конкурсен проект

Проектантски екип: арх. Кунчо Цилков

Консултанти:

Строители:

Други:

Описание:


Основната цел на проекта е да задоволи дългосрочните жилищни нужди на едно семейство през целия им жизнен цикъл, което по същество представлява устойчивоста в жилищната архитектура и дава основание на една сграда да се нарече „дом”. По същество проектът представлява еволюция на „съвременното разбиране за дом„ насочена към устойчивост, ниска консумация на енергия, качество на живот, комфорт на обитаване, естествени материали и красив дизайн на достъпна цена. Проектни стратегии: 1. Гъвкавост и функционално сепариране: Къщата е разделена на функционални зони, които могат да бъдат променени с разместване на преградните стени в зависимост от моментните нужди на обитателите. На приземния етаж, които е най-достъпен, са разположени „Родителски/основни помещения”. На частичния покрив, достъпен през интериорна стълба са разположени „детски/помещения за гости”. Самият приземен етаж е условно разделен на две зони: северна страна с обслужващи функции и южна страна с основните жилищни площи. В средата на „северната част” е разположен кабинет, които може да бъде използван за учене, домашен фитнес или домашен офис с директен достъп към входа. Детската стая на покрива може да бъде разделена на две отделни стаи, когато децата пораснат. 2. Редуциране на площите на горния етаж: По-недостъпните площи на горния етаж са редуцирани до функционалния минимум и по този начин сградата се превръща от двуетажна в тип „етаж и половина” (1.5). По този начин не само се редуцират застроените площи, но се редуцира и конструкцията над основните помещения на приземния етаж (подова конструкция само на малките подпорни разстояния) спрямо стандартен „двуетажен тип”. Същевременно се избягват дългите коридори и уголемяване на площите на фундиране и покривна конструкция спрямо „едноетажна сграда”. 3. Редуциране на обема: Обемът на стаите е функционално редуциран чрез експресивните наклони на покрива. По-голямата покривна височина на приземния етаж се образува над „дневния блок” от запад, а в ниската, на изток, е разположена зоната на родителската спалня. Високата част на покрива над първия етаж е ориентирана на изток над детските стаи, а ниската част от запад е над баните и техническото помещение. 4. Южна ориентация: Цялостната геометрия на сградата е с „южна ориентация. Южната фасада на горния етаж е наклонена вертикално на 45 градуса спрямо южното слънце. По този начин се постига по-голяма площ на южните фасадни повърхнини спрямо северните и повече място за разполагане на соларни колектори. Дневната е изцяло отворена на Юг чрез обширна стъклена витрина. Основната част от остъкляването е обърната на Юг създавайки отчетлив архитектурен дизайн. 5. Защита от вятър и прегряване: От южната страна на сградата пред остъкляването на дневната е разположена ефирна стоманена пергола която защитава от преослънчаване през лятото. Останалите южни прзорци са оборудвани с подвижни щори. Севеврният вход е защитен от навявания на преобладаващите западни втрове през зимата чрез „покрит заслон” и навеса за апркиране. Тези функционални елемнти носят допълнителен „визуален мащаб” и спомагат за „преливането” на сградата в околната среда.

Енергийни характеристики

*Отчетено по PHPP (Passive House Planning Package)

Специфична енергийна нужда за отопление и вентилация: 7 kWh/m2 годишно

Обща нужда от енергия (отопление, вентилация, охлаждане, БГВ, осветление, ел. уреди): 76 kWh/m2 годишно

Енергия от слънчево електричество: 41 kWh/m2 годишно

Топлинен товар: 8 W/m2

Охладителен товар: 6 W/m2

Описание на външната обвивка на сградата

* Според както са въведени в PHPP

Външни стени (съставни елементи):

Външни стени от дървен скелет със съставни греди (TJI)с пълнеж от минерална вата. Обща дебелина на ватата - 350 мм. Завършващо покритие - минерална мазилка или дървена обшивка.

U-стойност: 0,104 W/(m2K)

Покрив (съставни елементи):

Дървена покривна конструкция от съставни греди (TJI) с пълнеж от минерална вата. Обща дебелина на ватата - 450 мм. Покривно покритие от титан-цинкова ламарина на стоящ фалц.

U-стойност: 0,087 W/(m2K)

Плоча към терена (съставни елементи):

Плаващ стоманобетонен под върху 200 мм. екструдиран пенополистирол с висока устойчивост на натиск.

Прозорци:

U-стойност: 0,7 W/(m2K)

g-стойност: 63 %

Производител: Reahu/AGC

Сградна техника

* Накратко според както са въведени в PHPP

Тип вентилационна техника:


Централен рекуператор Brink Excellent с КПД 84%(88%) и разход на електричество 0,29Wh/m3

Вентилационна система:


Земен топлооменник:


Няма

Източник на топлина:


Климатизатор с външно тяло и вътрешно тяло тип "канален" свързано към вентилационната система.

Слънчеви колектори за БГВ:


Вакуумно-тръбни колектори на покрива.

Иновативни технологии:


Допълнителен ветрогенератор с перка на вертикална ос и ниско ниво на шум.

Допълнителна информация:

линкове и контакти

Публикации:

Контакти собственик на обекта или лице за контатки: тел.: 0887429576

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти