ОБЕКТ Къща Панайотови, Проект

Данни за обекта

Име на обекта: Къща Панайотови

Период на проектиране от 2011 до 2012

Период на строителството от до

Тип сграда: Жилищна

Конструкция: Смесена

Местоположение: гр. Пловдив

Екип

Инвеститор: частно лице

Проектантски екип: Студио АРХЕ ЕООД - арх. Георги Николов, арх. Силвия Драганова

Консултанти:

Строители:

Други:

Описание:


Съвременен дизайн, съчетан с естествени материали като камък и дърво, формират образа на една модерна приветлива къща, каквато е пасивната къща на семейство Панайотови. Обектът е разположен в южните покрайнини на Пловдив, в новия жилищен квартал „Беломорски“, който е характерен със своя равнинен терен и ветровит климат. Проектът ни провокира с, на пръв поглед, пълната свобода на проектиране, в следствие от равнинността на терена и слабото околно застрояване. Изхождайки от принципите на пасивната къща от началото на проектирането, отделихме обема на неотопляемия гараж от обема на къщата, като най-логичната връзка между двата обема беше преддверието. Втората стъпка беше разположението на къщата и намирането на автомобилния и пешеходния подход. Наличието на огромен орех, който искахме да запазим, както и необходимостта от незасенчена южна фасада и близост на гаража до улицата, формираха централното разположение на къщата в парцела. За да осигурим възможно най-лесен автомобилен подход, ротирахме обема на гаража към улицата, което засили форменото отделяне на двата обема. Изискванията на инвеститора за просторна и светла дневна с висок таван, източна тераса с BBQ и лятна кухня и вход под дълбока стреха доведоха до решението да обединим всички необходими функции под един покрив. Така и направихме – проектирахме покрив, който подслони различните функции на сградата и тъй като всяка функционална група помещения изискваше различна височина, резултатът беше голям двускатен покрив с наклон към най-ниските помещения (едноетажния гараж на северoзапад и терасата на терена на изток). Едно от изискванията на инвеститора беше оптималното генериране на енергия от слънцето. Използвахме югоизточния покрив, за да разположим фотоволтаични панели. Различието на южния наклон на фотоволтаичните панели и югоизточния наклон на покривната равнина доведе до възприемането на PV панелите като отворени „хриле“. Пешеходният подход към сградата се осъществява от североизток чрез преминаване през неотопляемо преддверие. Подходът е маркиран от вълнообразна стена по неговото протежение, която също навлиза в обема на преддверието, подсказвайки мястото на главния вход. От своя страна преддверието е светло и просторно помещение, с високи витрини и възможност за отваряне и приобщаване на обема му към северния, гъсто озеленен с висока растителност двор.

Енергийни характеристики

*Отчетено по PHPP (Passive House Planning Package)

Специфична енергийна нужда за отопление и вентилация: 12,6 kWh/m2 годишно

Обща нужда от енергия (отопление, вентилация, охлаждане, БГВ, осветление, ел. уреди): 80 kWh/m2 годишно

Енергия от слънчево електричество: 96 kWh/m2 годишно

Топлинен товар: 14 W/m2

Охладителен товар: 7 W/m2

Описание на външната обвивка на сградата

* Според както са въведени в PHPP

Външни стени (съставни елементи):

Дървена конструкция, минерална вата, вентилируема дъсчена обшивка

U-стойност: 0,149 W/(m2K)

Покрив (съставни елементи):

Стоманобетонова плоча, минерална вата, ламарина

U-стойност: 0,153 W/(m2K)

Плоча към терена (съставни елементи):

XPS, стоманобетонна плоча, замазка

U-стойност: 0,158 W/(m2K)

Прозорци:

U-стойност: 0,79 W/(m2K)

g-стойност: 51 %

Производител:

Сградна техника

* Накратко според както са въведени в PHPP

Тип вентилационна техника:


Контролирана комфортна вентилация с рекуперация на енергията (рекуператор с КПД 85%)

Вентилационна система:


Земен топлооменник:


няма

Източник на топлина:


термопомпа вода-въздух за отопление и охлаждане

Слънчеви колектори за БГВ:


3 бр.

Иновативни технологии:


Фотоволтаични панели с инсталирана мощност 8 kWp с grid-on система, въшншна слънцезащита с ламелни щори

Допълнителна информация:

линкове и контакти

Интернет страница: http://www.apxe.eu/projects/55#

Публикации:

Контакти собственик на обекта или лице за контатки: тел.: 02 943 46 17

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти