Добави обектДанни на обекта

Задължителните полета са aотбелязани с *

Име на обекта * Статус на обекта: * Тип сграда: *Период на проектиране от / до: Период на строителството от / до: Конструкция:*
   /       /   
Местонахождение: * Инвеститор: * Проектантски екип: *Консултанти: Строители: Други:

Описание: (предназначение, обща концепция, енергийна концепция, специфични трудности при проектиране и изграждане и др.) *


Лимит: 5000 символа

Енергийни характеристики

*Отчетено по PHPP (Passive House Planning Package)

Специфична енергийна нужда за отопление и вентилация: * kWh/m2 годишно

Обща нужда от енергия (отопление, вентилация, охлаждане, БГВ, осветление, ел. уреди: * kWh/m2 годишно

Резултат от вентилаторен тест за въздухонепроницаемост n50: * h-1 * (за построени обекти)

Енергия от слънчево електричество: * kWh/m2 годишно

Топлинен товар: * W/m2

Охладителен товар: * W/m2

Описание на външната обвивка на сградата

* Накратко според както са въведени в PHPP

Външни стени (съставни елементи): Покрив (съставни елементи):
U-стойност: W/(m2K) U-стойност: W/(m2K)
Плоча към терена (съставни елементи): Прозорци:

U-стойност: W/(m2K)

g-стойност: %

Производител:

U-стойност: W/(m2K)

Сградна техника

* Накратко според както са въведени в PHPP

Тип вентилационна техника: Вентилационна система:
Земен топлооменник: Източник на топлина:
Слънчеви колектори за БГВ: Иновативни технологии:

Сертификат пасивна сграда

*ако е наличен

Година на издаване:   

Издаден от:  

Визуално представяне на обекта и допълнителна информация:

*големина на снимките до 2MB

Главна снимка:
Визуализация / Снимка:
Визуализация / Снимка: Визуализация / Снимка:
Визуализация / Снимка: Визуализация / Снимка:
Визуализация / Снимка: Визуализация / Снимка:

Интернет страница:   

Публикации (линк):  

Контакти собственик на обекта или лице за контатки: *   Тел.:  

E-mail:  

 Публикувай контактна информация
Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти