План за действие от изминали години

План за действие 2011 г.


1.    Разпространение на PHPP в България;


2.    Организиране на семинар Пасивни сгради във Варна, Бургас и Пловдив;


3.    Превод на книгата за пасивни сгради на проф. Мартина Збашник Сенегачник;


4.    Организиране на Трета национална конференция Пасивни сгради България и изложение на компоненти за пасивни сгради;


5.    Лобиране пред държавни институции;


6.    Промотиране на продукти за пасивни сгради в сайта на сдружението;


7.    Поддръжка на интернет страницата на сдружението;


8.    Бюлетин на ИГ;


9.    Отворени срещи с членовете “На чай с ИГ”;


10.    Привличане на нови членове;


11.    Статии за пресата -
сп. “Фасилитис”, www.izolacii.eu, www.citybuild.bg и други.


12.    Проект „Енергиен калкулатор” в интернет страницата на сдружението;


13.    Организиране на архитектурен конкурс;


14.    Проучване на възможността за провеждане на курс за сертифицирани проектанти за пасивни сгради;


15.    Посещение на пасивни сгради в Австрия или друга държава с рeализирани пасивни проекти;


16.    Подобряване на структирата на разделите „Статии” и „Концепция” в интернет страницата на сдружението.

 

 

План за действие 2010 г.

 

1. Проект "Нагледна енергийна ефективност". Включва: генериране на концепция за проекта, заснемане на термографски снимки, анализ и подбор на подходящите снимки, анализ на данните и снимките, подготовка на презентация с обясняване и анализ на резултатите.


2. Семинар на тема "Пасивната сграда - изгоден бизнес модел" съвместно с (за) БСПСК


3. Организиране на Общо отчетно събрание 29.03 - 06.04.2010


4. Участие с презентация в Международна конференция и изложба "ЕКОЛОГИЯ - разумно използване на енергията и водата за опазване на планетата" на VIAEXPO 03-05 юни 2010 г.


5. Организиране на групово посещение на 14-та международна конференция на ПС в Дрезден 28 и 29.05.2010. Презентация на арх. Георги Николов на конференцията на тема "First steps of passive houses in Bulgaria".


6. Организиране на групово посещение на деня на отворените врати на ПС в Австрия 12-14.11.2010


7. Организиране на Национална конференция 2010 Пасивни сгради България и изложение на компоненти и системи за пасивни сгради


8. Участие с презентация в Green Innovation Forum на Икономедия 01.11.2010


9. Обогатяване на информацията и структурата на сайта. Актуализация


10. Месечен бюлетин. Събиране, подбор и оформление на информацията

 

11. PHPP - превод на български език, разпространение, курсове за обучение.

 

12. Изготвяне на рекламна брошура за ПС


13. Подготовка на материали за пресата


14. Лобиране пред държавните институции


15. Набиране на нови членове


16. Отворени ежемесечни срещи с членовете на ИГ ПСБ


17. Семинар "Пасивни сгради" в гр. Пловдив.

 

 

План за действие 2009 г.

 


1. Да бъде уточнен кръгът от заинтересовани физически и юридически лица, които споделят общи идеи в сферата на пасивните сгради и полагат усилия за популяризирането на стандарта. Да бъдат проведени срещи и с тези, които биха подпомогнали организацията по какъвто и да било начин. Такива разговори и срещи са вече започнали.

 

2. Да бъдат проведени първоначални разговори с първите членове на „ИГ Пасивни Сгради България” с цел уточняване готовността им за дългосрочно членство в организацията. Първите членове са заявили сигурната си финансова подкрепа за бъдещите 5 години.

 

3. Да бъдат направени необходимите консултации и действия за регистрирането на неправителствената организация „ИГ Пасивни Сгради България”. Този процес е приключен.

 

4. Да бъде организирана първа национална конференция на тема „Пасивни Сгради България” през 2009 г. организиран от „ИГ Пасивни Сгради България”, към който да бъде провокиран още по-широк интерес, участие и отзвук. За първия семинар, който бе проведен през 10.2008 г. повече информация можете да намерите на www.passive.bg, в раздел «Събития».

 

5. Да бъдат създадени качествени презентативни издания и брошури, популяризиращи пасивната концепция и следящи развитието й към момента в България. Подобни издания разпространяват IG Passivhaus Германия и IG Passivhaus Австрия, както и регионалните им под-организации.

 

6. Да бъде реформирана интернет страницата www.passive.bg, да бъде обогатена с информация, примери, статии и др. Този процес е започнал, готовност се очаква към 01.08.2009. Задачата е приключена. Съдържанието е в процес на обогатяване.

 

7. След регистрацията на организацията и изясняването на основните й положения да бъдат официално осъществени и скрепени връзките й с:

 

a. Passivhaus Institut – Dr. Wolfgang Feist. Първи разговори за заявяване на интерес и намерения вече бяха проведени по време на Международната конференция 2009 г. Франкфурт.


b. PASS-NET – Проект на Intelligent Energy Europe за обмяна на опит и обединяване на международни усилия в популяризирането на стандарта за пасивните сгради. В края на месец юни „ИГ Пасивни Сгради България” се присъедини към кандидатстващия за финансиране проект PASS-NET X-Large. Предстои одобряване и съфинансиране на дейността на сдружението по тази програма в следващите три години. Информационна Група за популяризиране на стандарта пасивна сграда в България.

 

c. Всички други организации и институции в Европа, които си поставят същите цели.


d. Българските държавни органи и агенции, имащи отношение към енергийната ефективност в сградния фонд в България, най-вече АЕЕ, както за ново строителство, така и за реконструкции на съществуващи сгради.

 

8. Сформиране на малък екип, който да помага за изпълнението на целите.

 

 

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти