Станете член

 

 
Член на сдружението може да бъде всяко физическо или юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия Устав и плаща редовно членския си внос. Няма специални изисквания към сферата или предмета на дейност, опита или квалификацията на членовете на сдружението. 

 

Защо да стана член? Вижте кратка презентация за причините, поради които да ни подкрепите.

 


 

Как да стана член на ИГ Пасивни сгради България?

 

Процедурата по кандидатстване и приемане за член на сдружението е от няколко бързи за вас стъпки:

 

1. Моля, попълните регистрационна форма, която можете да изтеглите от тук. След като запазите файла на диска на вашия персонален компютър и попълните регистрационната форма трябва да я изпратите на адрес: info[at]passive.bg.

 Ако не желаете да бъдат публикувани имейла и/или телефонния ви номер, моля напишете това в писмото, с което изпращате регистрационната форма.

 

2. Изчакайте Вашата регистрация да се разгледа и одобри от Управителния Съвет на сдружението. Потвърждение ще получите чрез имейл.

 

3. Преведете сумата определена за членски внос единствено по банков път по посочената по-долу банкова сметка.

 

IBAN: BG30UBBS80021090111520
BIC CODE: UBBSBGSF

Тарифата за членски внос е приета на Общо събрание на членовете на сдружението на 24.09.2009 г.

 

Физическо лице
120
Юридическо лице с оборот* до 1 млн.лв.
400
Юридическо лице с оборот* от 1 до 5 млн.лв.
800
Юридическо лице с оборот* над 5 млн.лв.
1200

 
*Оборот за предходната година
Посочените суми са в лева. Не се начислява ДДС
 
Възможно е разсрочено плащане на членския внос на две вноски.
 
 
Основание за плащане: членски внос
 
• Членският внос се дължи на годишна база.
• Заплаща се от датата, в която възниква членството и изтича на същата дата една година по-късно.
• От датата на изтичане на членството за предходната година тече едномесечен срок, в който членът следва да преведе по банков път по сметката на сдружението пълния размер на членския внос за следващата година.
• При неплащане на членския внос в този едномесечен период членстовото се прекратява автоматично.
• Членовете ще бъдат категоризирани в публичния регистър на сдружението в www.passive.bg според размера на посочения при кандидатстване годишен оборот за предходната година.
• При прекратяване на членството, независимо от причините, платени членски вноски не се възстановяват.
Ще Ви бъде издадена фактура за преведената сума за членски внос.

 

Ако като юридическо лице, за плащането на членския внос е необходимо предварително да ви бъде издадена проформа фактура е нужно да го заявите със свободен текст тук. Моля изпратете данните на юридическото лице за съставяне на проформа фактурата, ако все още не сте попълнили регистрационната форма или не сте ни я изпратили.

 

4. Няколко дни след извършеното плащане ще бъдете вписани от администратора на интернет страницата на сдружението в регистъра с членове на "ИГ Пасивни сгради България".

 

 

Средствата събирани от членски внос, от стопанската дейност, от спонсорства или съфинансиране по различни програми ще бъдат разходвани прозрачно за всички членове за постигане на целите на сдружението. Пълен финансов доклад ще бъде изготвян и предоставен на членовете след края на всяка финансова година.

 

Вижте всички възможности за сътрудничество на ИГ Пасивни сгради България с бизнеса.

 

 

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти