Мисия и Цели

 

Мисия

 


Създаване на предпоставки за широко разгръщане на строителството на пасивни сгради в България с цел постигане по-високо качество на живот и устойчива околна среда.

 

 

Цели

 


1. Да популяризира и разяснява идеята и концепцията на пасивните сгради. Знанието за пасивните сгради трябва да стигне до колкото се може повече хора, независимо дали са строителни специалисти или потребители на недвижими имоти. За тази цел организацията трябва да бъде постоянно активна и да:

 

• Организира семинари и конференции с презентации на информирани специалисти във всички сфери, които имат отношение към същността на пасивните сгради;

 

• Организира професионални публикации в различни медии;


• Да подпомага българските държавни институции с идеи и практики за изпълнение на плана на ЕК 3х20 за намаляване на климатичните промени;


• Разпространява информация с информационни брошури и собствено периодично специализирано издание;


• Да поддържа специализирана тематична динамична интернет страница, в която да е широко достъпна база от информация по темата, да могат да бъдат видени множество примери и връзки с други подобни страници, форум за разискване на всякакви теми и аспекти на пасивното строителство, както и да бъдат публикувани сертифицирани пасивни сгради.

 

2. Да изтъква предимствата на пасивните сгради:
Информационна Група за популяризиране на стандарта пасивна сграда в България.


• Енергийна ефективност и енергийна независимост;
• Комфорт на обитаване на много по-високи нива;
• Принос към екологията с радикалното спестяване на въглеродни емисии;
• Финансови предимства за собствениците на пасивни сгради.

 

3. Да работи за това стандартът пасивна сграда да бъде широко прилаган, а също така и да залегне в държавни нормативни документи и да получава преференциално финансиране. Стандартът в началото ще бъде доброволен, а по-късно трябва да стане задължителен за ново строителство или реконструкции и обновяване на съществуващия сграден фонд.

 

4. Да анализира настоящото законодателство и да изтъква ползите от прилагането на стандарта в сравнение с минималните нормативни изисквания.

 

5. Да работи за това стандартът пасивна сграда да бъде спазван от тези, които се обвързват с него и да създаде механизъм за избягване на имитациите и негативния имидж на стандарта като резултат от имитациите.

 

6. Да организира и направи възможна сертификационна процедура за реализирани пасивни сгради;

 

7. Да привлече множество членове:


• Проектанти и проектантски фирми;
• Консултанти и консултантски фирми;
• Специализирани строителни фирми;
• Търговски фирми;
• Сертифициращи и обследващи инстанции;

 

8. Да събира и систематизира материали и системи, подходящи за влагане в строителство за постигане на стандарта.

 

9. Да събира членски внос с цел да разполага със собствен бюджет. Да организира дейността си по такъв начин, че средствата от този членски внос да бъдат изразходвани, прозрачно за всички членове и спонсори, по най-целесъобразен начин за описаните по-горе цели.

 

10. Да създаде офис и постоянен малък компетентен екип, който да се грижи дългосрочно за постигането на изброените по-горе цели.

 

11. Да поддържа добри връзки с международни партньори и подобни организации в други европейски държави, които са създадени и си поставят същите цели.

 

12. Да предоставя информация за курсове и инициативи за демонстрация на построени пасивни сгради и обучение.

 

13. Да търси популярни обществени лица, които могат да пропагандират енергоефективни мерки чрез устойчива архитектура. Информационна Група за популяризиране на стандарта пасивна сграда в България.

 

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти