Управление

 

 

Сдружението се управлява от Управителен съвет. Управителният Съвет възлага управлението на един от своите членове - Председател на УС.

Всяка година сдружението свиква Общо събрание на членовете си, на което се взимат важни решения за дейността на сдружението.

За изпълнение на целите си, ИГ Пасивни Сгради България се финансира от членски внос, спонсорство и дарения, както и ограничена стопанска дейност, свързана с пряката дейност на сдружението.

 

За повече информация можете да изтеглите Устав на ИГ Пасивни Сгради България тук

 

Спонсори

        

Бюлетин

  Ако желаете да получавате информация отностно развитието на пасивните сгради, моля впишете е-мейла си тук:

Акценти